Rozbieżnośćmiędzy stycznikami a przekaźnikami

przez | 30 listopada 2022
Stycznik nadmiernie często myli się z przekaźnikiem. Nie powinniśmy się dziwić– zasadapracytychsprzętów jest dośćpodobna.

maszyny - odbicie

Autor: Kris Duda
Źródło: http://www.flickr.com
styczniki

Autor: touch and see
Źródło: http://www.flickr.com
Specjalistyczne załączenie daje możliwość nanadawaniesygnału. W takim przypadkusygnałemjest na przykład prąd lub napięcie.
Stycznikiróżnią się jednakżew dużej mierze od przekaźników. W takim przypadku wykorzystuje się jednak układy silnoprądowe, natomiast przekaźniki bazują na układach niskoprądowych lub o wartościrównej zero jakie wybrać styczniki. Wiążąca definicja styczników nie jest zawikłana.

Ta aktualna publikacja (https://zabudowy-samochodowe.pl/oswietlenie-stanowiska-pracy/) została przygotowana wyjątkowo dla ciebie. Sprawdź ją, aby pozyskać zupełnie nowe informacje. Zapraszamy do nas!

W sferzeurządzeń o takich cechach, stycznikito elektroniczne łączniki, jakich zadaniem jest załączanie lub wyłączaniesygnału prądowego lub napięciowego w jednym lub zwiększonejliczbiesystemów zamkniętych. Stycznik wyekwipowany jest w cewkę, jakaumożliwiaskutecznekierowaniesprzętem. Stycznikiużytkuje się w obwodach o zwiększonym obciążeniu. Wartododać – każdy stycznik może działać jak przekaźnik, ale przekaźnik nie zawsze może być stycznikiem. Stycznikiuposażone są ponadto w styki pomocnicze pełna oferta dostępna pod adresem . Jaki jest ich kluczowy cel wykorzystania? Styki pomocnicze wykonują podtrzymanie dla przycisków załącz, blokują inne Urządzenia technologiczne, zamykają lub wyłączają swój obwód sterowania, służą dla obwodu sygnalizacji. Podsumowując, stycznik to obwód, któryzezwala łączyć zdalnie trójfazowe obwody.

Prócz styczników prądu przemiennego wykorzystywane są równieżukładyzasadzające się na prądzie stałym. Charakteryzują się napędem elektromagnesowym lub pneumatycznym. Takie styczniki wykorzystuje się w komunikacji tramwajowej, kolejowej lub akumulatorowej (czyli takiej, która napędza między innymi wózki).